Dịch vụ đo kiểm, bảo dưỡng Accu, nguồn DC trung tâm dữ liệu Viễn Thông

Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, chính xác để khách hàng yên tâm sử dụng sau khi kiểm tra đánh giá
đặt hẹn tư vấn

Kiểm tra ắc quy cung cấp cho mọi thiết bị

Kiểm tra ắc quy cung cấp cho mọi thiết bị như: trạm viễn thông BTS, nguồn cho UPS, Ắc quy UPS v.v...

Kiểm tra đánh giá các loại ắc quy có dung lượng, công nghệ khác nhau

Kiểm tra đánh giá các loại ắc quy có dung lượng, công nghệ khác nhau bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng.

Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, chính xác

Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, chính xác để khách hàng yên tâm sử dụng sau khi kiểm tra đánh giá

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần

Việc xử lý các yêu cầu của khách hàng được thực hiện trong vòng 4 giờ đối với yêu cầu mức cao nhất

Xây dựng, điều hành và phát triển doanh nghiệp với các công cụ hàng đầu của iData System

Bắt đầu ngay hôm nay