Dịch vụ Hỗ trợ Kỹ thuật 
Phần mềm Oracle

Đảm bảo tính hoạt động ổn định và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra cho hệ thống Oracle.
đặt hẹn tư vấn

Nâng cấp vá lỗi phần mềm Oracle

Cập nhật các bản vá lỗi, update, patching.

Cập nhật các thông tin mới nhất về các version mới của sản phẩm trong việc dự trù nâng cấp hệ thống.
servers center room
Female Scientist

Hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm 24/7 

Hỗ trợ kỹ thuật cho sản phẩm đang sử dụng của khách hàng qua điện thoại, email, tài khoản truy cập hệ thống hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu của Oracle 24/7.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, việc xử lý các yêu cầu của khách hàng được thực hiện trong vòng 2 - 4 giờ đối với yêu cầu mức cao nhất (severity 1).

Xây dựng, điều hành và phát triển doanh nghiệp với các công cụ hàng đầu của iData System

Bắt đầu ngay hôm nay